Upgrade your browser.

If you see this message, it means that you are using Internet Explorer 6 or 7.
Your experience on the Internet using one of these browsers suffers greatly.
Download (FREE) Internet Explorer 9+, Mozilla Firefox or Google Chrome for an optimal online experience.

Note: If you are using Internet Explorer 8 or 9+ and you see this message, it means that you have checked the "Compatibility View" button, located next to the address bar.
Uncheck that to enjoy the world wide web!

Безплатна доставка

Безплатна доставка за закупените продукти

За всяка покупка на най-малко 5 продукти получаваш безплатна доставка навсякъде в страната. Куриерската фирма NEMOEXPRESS гарантира безплатен транспорт в рамките на 24 часа от изпращането, до която и да е местност с агенция NEMOEXPRESS и в рамките на 48 часа до местностите без агенция NEMOEXPRESS.

Ако поръчката е подадена до 17:00ч., пакета ще бъде изпратен на същия ден. Ако сте подали поръчката след 17:00ч., той ще бъде изпратен през следващия ден.

Безплатен транспорт за продуктите под гаранция

Всички SKIN продукти, под гаранция, имат безплатен транспорт при тяхно изпращане до SKIN сервиса, както и при тяхно връщане към клиента.

Всеки SKIN продукт който е още под гаранция, трябва да бъде изпратен само чрез куриерска фирма CARGUS, за да получи безплатен транспорт. За тези продукти, SKIN ще поеме изключително разходите за транспорт, като евнтуалните разходи, произтичащи от използването на услуги с добавена стойност, предлагани от куриерската фирма (например: застраховка, опаковане и др.) ще се поемат от изпращача.

За подаване на поръчка за вземане на пакета и изпращане до сервиса SKIN, ще се използват тел. Номера от кол център CARGUS: извън Букурещ 021-9282 за Букуещ 021-9330, които можете да ги намерите на www.cargus.ro.